Blog
Pracownicy na godziny
Data publikacji: 19 września, 2023
5 minutczytania

Pracownicy na godziny vs pracownicy etatowi

Decyzja o zatrudnieniu pracowników na godziny lub na stałe jest jednym z fundamentalnych wyborów, z którymi muszą zmierzyć się przedsiębiorcy i menedżerowie. Obie opcje mają swoje wady i zalety, które można dostosować do konkretnej sytuacji i potrzeb firmy. W tym artykule omówimy korzyści i przewagi zatrudniania pracowników dorywczych (na godziny) w porównaniu z pracownikami na etacie oraz sytuacje, w których każde z tych rozwiązań ma największy sens.

Dzięki temu artykułowi:

Tradycyjny model zatrudniania oparty na pracownikach etatowych jest fundamentem wielu organizacji i przedsiębiorstw na całym świecie. To sprawdzony schemat, w którym pracownicy są zatrudniani na stałe, pełnoetatowo, a firma ponosi pełną odpowiedzialność za ich wynagrodzenia, korzyści socjalne i rozwój zawodowy. Jest to standard, który przez lata wyznaczał kształt relacji pracodawca-pracownik.

Jednak w dynamicznie zmieniającym się środowisku gospodarczym i technologicznym, tradycyjny model zatrudniania jest coraz częściej kwestionowany. Nowe trendy rynkowe oraz rosnące oczekiwania pracowników skłaniają firmy do poszukiwania alternatywnych rozwiązań, w tym zatrudnienia pracowników na godziny.

Kiedy zatrudniać pracowników na godziny?

Zatrudnianie pracowników dorywczych tudzież pracowników na godziny stanowi elastyczne rozwiązanie, które może przynieść przedsiębiorstwu wiele korzyści. Firmy coraz częściej dostrzegają potencjał tego modelu zatrudnienia, zwłaszcza w kontekście zmieniającego się rynku pracy i nowych potrzeb biznesowych.

Kiedy warto zatrudniać pracowników dorywczych oraz jakie korzyści mogą płynąć z tego podejścia? Poniżej przedstawiamy wybrane sytuacje, w których tego typu rozwiązanie staje się strategicznym elementem skutecznego zarządzania zasobami ludzkimi i kluczem do sukcesu organizacji.

Wahania i sezonowość produkcji. Zmienne natężenie zamówień oraz wzmożona aktywność konsumentów w różnych okresach są nieodłączną rzeczywistością w branży produkcyjnej. Sezonowość stanowi charakterystyczną cechę tego sektora. To właśnie w takich momentach firmy produkcyjne często potrzebują zwiększyć swoje zatrudnienie, a zapotrzebowanie na dodatkowych pracowników jest zazwyczaj ograniczone czasowo.

Realizacja dodatkowych zamówień czy projektów specjalnych. W sytuacji, gdy firma otrzymuje zlecenie wykonania nieoczekiwanego, bądź większego niż wcześniej zakładano zamówienia, przydaje się dodatkowy personel. Pozyskanie dodatkowych rąk do pracy sprawi, że pracownicy etatowi nie zostaną przeciążeni, ani nie będzie konieczności zlecania im pracy w nadgodzinach. APN umożliwia elastyczne zwiększenie zatrudnienia na czas potrzebny do realizacji zamówienia.

Okolicznościowe akcje promocyjne. Specjalne akcje sprzedażowe czy wyprzedaże wiążą się z koniecznością obsłużenia większej liczby klientów i zamówień. Zazwyczaj one trwają od kilku do kilkudziesięciu dni. APN jest w stanie dostarczyć zaangażowanych pracowników w szybkim czasie, korzystając z wewnętrznych baz kandydatów chętnych do wykonywania prac dorywczych, na pojedyncze zlecenia i na godziny.

Optymalizacja kosztów. Zatrudnianie pracowników dorywczych to strategiczne podejście dla firm, które dążą do optymalizacji kosztów operacyjnych, elastycznego zarządzania zasobami ludzkimi i efektywności w dostosowywaniu się do zmieniających się warunków rynkowych. To rozwiązanie, które umożliwia skuteczną kontrolę kosztów przy jednoczesnym zachowaniu wysokiej jakości usług i efektywności operacyjnej.

Czytaj więcej: Ponad 50 mln zł zaoszczędzi firma, stosująca mieszany model zatrudnienia

Zalety zatrudniania pracowników natychmiastowych na godziny

 • Elastyczność czasowa. Pracownicy na godziny pozwalają firmie na szybkie dostosowanie się do zmian na rynku. W przypadku wzrostu zamówień można łatwo zatrudnić dodatkową siłę roboczą, a w okresach spadku popytu można ograniczyć liczbę godzin pracy.
 • Optymalizacja kosztów. Wynagrodzenie pracowników na godziny jest zazwyczaj niższe niż wynagrodzenie pracowników na stałe, a firma płaci tylko za rzeczywiste przepracowane godziny.
 • Brak konieczności udzielania pełnych korzyści pracowniczych. Pracownicy na godziny zazwyczaj nie kwalifikują się do pełnego pakietu korzyści, co pozwala firmie zaoszczędzić na kosztach.
 • Brak czasochłonnej rekrutacji. APN posiada bazę osób gotowych do pracy niemal z dnia na dzień. Firmy często korzystają z pracowników na godziny do wykonywania zadań niespecjalistycznych, realizując tym samym bieżące zapotrzebowanie przy prostych pracach na magazynie czy produkcji, w sklepie i bieżącej obsłudze klienta.

Wady zatrudniania pracowników natychmiastowych na godziny

 • Trudność w zbudowaniu długoterminowej relacji. Dorywcza praca może utrudniać budowanie trwałych relacji z pracownikami i powodować brak stałego zespołu.
 • Krótki okres adaptacyjny. Z uwagi na dorywczy charakter zatrudnienia, pracownicy na godziny mogą potrzebować czasu na dostosowanie się do specyfiki firmy, jej procesów oraz zrozumienie oczekiwań pracodawcy.
 • Rotacja personelu. W przypadku zatrudnienia na godziny istnieje większe ryzyko częstej rotacji pracowników, co może prowadzić do ciągłego procesu szkolenia i adaptacji nowych osób.

Zalety zatrudniania pracowników na stałe

 • Stabilność i kontynuacja pracy. Pracownicy zatrudnieni na stałe są zazwyczaj bardziej zaangażowani i lojalni wobec firmy. Długotrwała współpraca pozwala na budowanie więzi między pracownikami a firmą oraz na rozwijanie specjalistycznych umiejętności związanych z daną branżą.
 • Poczucie przynależności. Stałe zatrudnienie może zwiększać poczucie przynależności i motywację pracowników do długoterminowej współpracy z firmą. To może pomóc w zredukowaniu fluktuacji pracowników.
 • Stabilność zespołu. Stały personel może zapewnić większą stabilność w zespole, co jest szczególnie ważne w branżach, gdzie wymagana jest ciągła koordynacja i współpraca.
 • Dostępność pełnego zakresu korzyści pracowniczych: Pracownicy na stałe zazwyczaj kwalifikują się do pełnego pakietu korzyści, takich jak opieka zdrowotna, urlop płatny, emerytury pracownicze itp.

Wady zatrudniania pracowników na stałe

 • Koszty stałego zatrudnienia. Zatrudnienie pracowników na stałe wiąże się z wyższymi kosztami w postaci wynagrodzenia, składek na ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia pracownicze.
 • Mniejsza elastyczność. Firma ma mniej elastyczność w dostosowywaniu się do zmieniających się warunków rynkowych. W przypadku spadku zamówień czy nagłego zwiększenia liczny zleceń, trudniej jest zwolnić, bądź też pozyskać na już pracowników na stałe niż pracowników na godziny.
 • Ryzyko niezadowolenia pracownika. Jeśli pracownik na stałe nie jest zadowolony z pracy, może to prowadzić do problemów z motywacją, co wpływa na jakość pracy i atmosferę w zespole.

Na jakich stanowiskach najlepiej sprawdzają się pracownicy na godziny?

Pracownicy dorywczy doskonale sprawdzą się na stanowiskach, które wymagają elastycznego podejścia do zatrudnienia i są związane z okresowym lub zmiennym zapotrzebowaniem na pracę. Wśród stanowisk, na których pracownicy dorywczy mogą odgrywać istotną rolę należy wymienić:

 • Obsługę klienta. W sektorach handlu, gastronomii, hotelarstwa czy usług, gdzie piki zainteresowania klientów występują okresowo, pracownicy dorywczy mogą być skutecznym wsparciem w obsłudze w godzinach szczytu.
 • Produkcja, logistyka i magazynowanie. W przypadku skokowego wzrostu zamówień lub realizacji okresowych projektów, pracownicy dorywczy mogą wesprzeć pracę w magazynach, na produkcji i w logistyce.
 • Eventy i imprezy. Organizacja wydarzeń, konferencji, targów czy imprez wymaga często zwiększonego personelu na krótki okres. Tutaj pracownicy dorywczy, realizujący pojedyncze zlecenia są bardzo przydatni.
 • Prace sezonowe. W rolnictwie, ogrodnictwie czy turystyce, gdzie określone prace są sezonowe, pracownicy dorywczy mogą wspomóc w intensywnych okresach prac.

Sprawdź, czym różni się agencja pracy tymczasowej od agencji pracy natychmiastowej

Według indywidualnych potrzeb

Podsumowując, wybór między pracownikiem na stałe a pracownikiem na godziny zależy od wielu czynników, w tym od potrzeb firmy, sektora działalności i okresowych zmian na rynku. Warto dokładnie rozważyć wady i zalety obu rozwiązań, aby podjąć najlepszą decyzję, która zapewni sukces i stabilność firmy. Pracownik na stałe może przynieść lojalność i zaangażowanie, podczas gdy pracownik na godziny może pomóc w optymalizacji kosztów i dostosowaniu się do zmieniających się warunków rynkowych. Ostatecznie, wybór zależy od indywidualnych potrzeb i celów przedsiębiorstwa.

Digital Marketing Specialist

Podobne artykuły

arrow
Outsourcing pracowników - gdzie szukać, czy korzystać

Outsourcing pracowniczy – gdzie szukać i kiedy z niego korzystać? 

Szukasz dostawcy usług outsourcingu pracowników? Chcesz poznać firmy oferujące outsourcing pracowniczy? Chcesz dowiedzieć się, jakie są zasady delegowania...

arrow
Pozyskiwanie pracowników w 2024

Pozyskiwanie pracowników w 2024 – nowa metoda na rynku Polskim i Niemieckim

Kiedy tradycyjne metody rekrutacji przestają przynosić oczekiwane rezultaty, warto poszukać nowych strategii i technik, które pomogą skutecznie pozyskiwać...

arrow
Leasing pracowników - co to

Leasing pracowniczy w 2024 – jego nowa forma i koszta

Leasing pracowniczy polega na wypożyczeniu pracownika z agencji pracy tymczasowej lub innej firmy. W poniższym artykule przyjrzymy się...