Blog

Ostatnia aktualizcja: 24 maja, 2023
3 minutyczytania

Minimalna krajowa – jaka będzie jej wysokość od lipca 2023?

Wraz z początkiem roku 2023 wzrosła wysokość minimalnego wynagrodzenia, które obecnie wynosi 3490 zł brutto. Kwota ta będzie obowiązywała do końca czerwca. Od 1 lipca płaca minimalna zostanie ponownie podwyższona. Sprawdź, ile wyniesie najniższa krajowa.

Pierwsza tegoroczna podwyżka płacy minimalnej obowiązywała od początku stycznia. Obecnie wartość podstawowego wynagrodzenia wynosi 3490 zł brutto i wraz z początkiem lipca zwiększy się o 110 zł. Wówczas płaca minimalna wyniesie 3600 zł brutto.

Minimalna stawka godzinowa 2023

Również dwukrotny wzrost dotyczy w tym roku minimalnej stawki godzinowej. Od początku 2023 roku obowiązująca wysokość to 22,80 zł brutto za godzinę pracy. Od 1 lipca stawka ta wzrośnie do 23,50 zł brutto.

Jaka była płaca minimalna w 2022 roku?

Dla porównania minimalne wynagrodzenie w ubiegłym roku wynosiło 3010 zł brutto. To w sumie o 480 zł mniej niż obecnie i o 590 zł mniej niż od lipca br. będzie wynosiła kwota najniższej pensji. Z kolei minimalna stawka godzinowa rok temu wynosiła 19,70 zł brutto.

Czym jest wynagrodzenie minimalne?

Wynagrodzenie minimalne stanowi minimalny pułap wynagrodzenia, który pracodawcy są zobowiązani wypłacać pracownikom za wykonaną przez nich pracę. Odrywa ważną rolę w zmniejszaniu nierówności dochodowej oraz z punktu prawnego chroni pracowników przed wykonywaniem pracy poniżej ustalonych stawek.

Warto zauważyć, że wynagrodzenie minimalne jest corocznie ustalane przez rząd na podstawie analizy sytuacji na rynku pracy i wskaźników gospodarczych. W ciągu ostatnich kilku lat najniższa krajowa w Polsce systematycznie wzrastała, co jest związane m.in. z rosnącą siłą nabywczą wynagrodzenia minimalnego oraz poprawą warunków pracy dla pracowników o niskich kwalifikacjach i zarobkach.

Co się składa na wynagrodzenie minimalne?

Składniki wynagrodzenia minimalnego mogą się różnić w zależności od kraju, jednak w większości przypadków obejmują ten sam zakres. Na wysokość wynagrodzenia minimalnego w Polsce składa się płaca zasadnicza oraz wszelkie świadczenia wynikające z umowy o pracę, które stanowią koszt dla pracodawcy.

  • Wynagrodzenie zasadnicze – minimalna kwota, jaką pracownik powinien otrzymywać za pracę w pełnym wymiarze czasu pracy.
  • Dodatki do wynagrodzenia – np. dodatki za pracę w nocy, w weekendy, święta, nadgodziny, prace w szczególnych warunkach, np. w wysokich temperaturach.
  • Ekwiwalent za urlop – minimalna kwota, jaką pracownik powinien otrzymać za jeden dzień urlopu wypoczynkowego.
  • Składki na ubezpieczenie zdrowotne – minimalna kwota, jaką pracodawca powinien odprowadzić na ubezpieczenie zdrowotne pracownika.
  • Składki na ubezpieczenie społeczne – minimalna kwota, jaką pracodawca powinien odprowadzić na ubezpieczenie społeczne pracownika.
  • Fundusz pracy – minimalna kwota, jaką pracodawca powinien odprowadzić na Fundusz Pracy.

W niektórych krajach składniki te mogą się różnić, a także istnieć dodatkowe składniki, takie jak dodatki do wynagrodzenia za pracę w niedziele handlowe, dodatki dla pracowników o niskich kwalifikacjach, itp.

Porównaj zmiany w składowych wynagrodzenia minimalnego dla kwoty 3490 zł brutto i 3600 zł brutto:

Digital Marketing Specialist

Podobne artykuły

arrow

Raport: Trendy rynku pracy dorywczej 2023. #PracaNatychmiastowa

Poznaj oczekiwania i potrzeby pracowników dorywczych. Przeczytaj o wyzwaniach przed jakimi stają pracodawcy w Polsce.

arrow

Czym się różni agencja pracy tymczasowej od agencji pracy natychmiastowej?

Agencje pracy odgrywają kluczową rolę na rynku HR, łącząc pracodawców z odpowiednimi kandydatami do pracy. Dzięki swojemu doświadczeniu...

arrow

Pracownik potrzebny NA JUŻ? 3 miejsca, w których warto go szukać  

Dobrego pracownika ciężko znaleźć, a już prawdziwym wyzwaniem jest zrekrutować go z dnia na dzień. Nieprzewidziane zapotrzebowanie i...