Blog
Data publikacji: 25 października, 2023
4 minutyczytania

Praca na umowę zlecenie w 2024 – wszystko co musisz wiedzieć

Umowa zlecenie to jedna z popularnych form umów regulujących stosunek pracy między pracownikiem a pracodawcą. Jest często wykorzystywana do regulowania prac krótkotrwałych, dorywczych lub projektowych, gdzie elastyczność i określenie konkretnego zadania są kluczowe. W przeciwieństwie do umowy o pracę, praca na umowę zlecenie charakteryzuje się większą elastycznością, ale również ograniczeniami. Sprawdź, co warto wiedzieć o pracy na umowę zlecenie.  

Czym jest umowa zlecenie? Najważniejsze cechy

Co prawda praca na umowę zlecenie w 2024 roku nie zmieni się tak, jak kwestia, jaka będzie najniższa krajowa w 2024, to jednak dobrze wiedzieć, co Cię omija, ale też co zyskujesz dzięki korzystaniu na tej formie umowy, która łączy pracownika i pracodawcę. Z perspektywy pracodawcy praca na umowę zlecenie przynosi przynosi pewne korzyści, gdyż umowa jest ważnym elementem, który determinuje całkowity koszt zatrudnienia pracowników. Ma to swoje odzwierciedlenie w tym, co zyskuje i traci pracownik.

Praca na umowę zlecenie polega tym, że pracownik (zwany zleceniobiorcą) zobowiązuje się do wykonania określonej pracy lub świadczenia usługi na rzecz pracodawcy (zleceniodawcy). Umowa zlecenie jest jednym z rodzajów umowy cywilno-prawnej i regulowana jest przepisami Kodeksu Cywilnego, a nie Kodeksu Pracy. Należy pamiętać, że pracownicy na umowie zlecenie nie korzystają z wielu uprawnień i ochrony, jakie oferuje umowa o pracę. 

Najważniejsze cechy w ramach pracy na umowę zlecenie: 

  • Brak stosunku pracy. Umowa zlecenie nie zakłada tworzenia stosunku pracy między pracownikiem a pracodawcą. Zleceniobiorca nie jest pracownikiem w rozumieniu prawa pracy. 
  • Cel ustalony w umowie. Umowa zlecenie ma na celu określone zadanie lub pracę, która musi być jasno określona w umowie. Może to być na przykład wykonanie określonej usługi, projektu czy dostarczenie towaru. 
  • Elastyczność. Zleceniobiorca ma większą elastyczność w wykonywaniu pracy w porównaniu do pracownika na umowie o pracę. Może określać swoje dni i godziny pracy, a jeśli wykonywane zadanie daje taką możliwość to może pracować wyłącznie w trybie zdalnym.  
  • Brak ochrony pracowniczej. Osoby pracujące na umowę zlecenie nie korzystają z takiej samej ochrony prawnej i społecznej, jak pracownicy na umowie o pracę. Nie mają gwarancji zatrudnienia ani uprawnień pracowniczych, takich jak płatny urlop czy świadczenia chorobowe. 
  • Wynagrodzenie. Wynagrodzenie zleceniobiorcy uzgadniane jest w umowie. Może być ustalone na podstawie stałej stawki godzinowej, ryczałtu lub innej formy wynagrodzenia. 
  • Brak konieczności rejestrowania firmy. W przypadku umowy zlecenie, zleceniobiorca nie musi zakładać działalności gospodarczej ani rejestrować firmy. 
  • Może być wykonywana obok innej działalności. Umowa zlecenie pozwala osobom na pracę obok innej działalności zawodowej. Przykładem może być praca zleceniobiorcy na etacie i jednocześnie wykonywanie pracy na umowę zlecenie, jako freelancer. 

Kiedy pracować na umowę zlecenie?  

Umowa zlecenie jest często wykorzystywana do pracy dorywczej, krótkotrwałych projektów lub zadań okresowych. Jeśli potrzebujesz dodatkowych zarobków lub chcesz pracować tylko przez pewien okres, umowa zlecenie może być dla Ciebie najkorzystniejszym rozwiązaniem. Zagadnieniom takim jak praca dorywcza oraz Praca tymczasowa – co to poświęcamy osobne artykuły.

Jest odpowiednia do wykonywania zadań, które nie wymagają stałego zatrudnienia. Możesz podjąć się takiej pracy bez konieczności długotrwałego zobowiązania. Co więcej, taka forma umowy umożliwia testowanie różnych branż i zawodów. Gdy nie masz pewności, który kierunek zawodowy będzie dla Ciebie odpowiedni, możesz spróbować różnych rodzajów pracy na umowie zlecenie.  

Jakie składki są odprowadzane w ramach pracy na umowę zlecenie?  

Osoby pracujące na umowę zlecenie podlegają obowiązkowym składkom ubezpieczenia emerytalnego, rentowego, zdrowotnego oraz wypadkowego.  

Ubezpieczenie chorobowe jest w zupełności dobrowolne. To znaczy, że zleceniobiorca musi zadeklarować chęć jego odprowadzania. Jeśli nie wyrazi takiej woli, składka nie będzie opłacana.  

Co ważne, ubezpieczeniom społecznym nie podlegają osoby, które wykonują pracę na podstawie umowy zlecenie i posiadają status ucznia lub studenta (do ukończenia 26 roku życia).  

Jak wypowiedzieć pracę na umowie zlecenie?  

Zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego wypowiedzenie umowy zlecenie może nastąpić niezależnie od czasu, na jaki została ona zawarta. Oznacza to, że wypowiedzenie umowy wygasa ze skutkiem natychmiastowym. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy w umowie zleceniu są zapisane warunki dotyczące czasu wypowiedzenia.  

Co do zasady, wypowiedzenie umowy zlecenia powinno zostać wręczone w taki sam sposób, w jaki została zawarta sama umowa. Prawo do wypowiedzenia umowy ma tak samo zleceniobiorca, jak zleceniodawca. Pamiętaj o tym, że druga strona musi mieć możliwość zapoznania się z treścią wypowiedzenia. 

Co warto zapamiętać podejmując pracę na umowę zlecenie?

Umowa zlecenie jest formą zatrudnienia często stosowaną na rynku pracy. W przeciwieństwie do umowy o pracę nie musi być zawarta na piśmie. Strony mogą ją zawrzeć również w formie ustnej, a wszelkie zmiany umowy zawarte w tej formie również mogą być wprowadzone w ten sam sposób. Dodatkowo, jeśli umowa zlecenie nie zawiera odpowiednich zapisów, to zleceniobiorcy nie obowiązują nas m.in. przepisy ochronne dotyczące czasu pracy, czy prawo do płatnego urlopu. Praca na umowę zlecenie nie zalicza się też do stażu pracy

Ważne jest, aby umowa zlecenie była odpowiednio sformułowana i zrozumiana przez obie strony, a wszelkie warunki pracy były jasno uzgodnione i zawarte w umowie. 

Head of Marketing

Podobne artykuły

arrow
Szukasz ofert z pracą dorywczą bez wysyłania CV i rozmów rekrutacyjnych, z wypłatą w 15 minut? Dobrze trafiłaś, trafiłeś. Klikasz i wiesz.

Praca dodatkowa – gdzie szukać? (Stawki, strony, stanowiska i  1 aplikacja) 

Szukasz pracy dodatkowej, tymczasowej? Chcesz poznać stawki godzinowe i miejsca, gdzie szukać dobrze płatnej pracy dodatkowej? Szukasz pracy...

arrow

Pracownik produkcji – oferty, obowiązki, zarobki

Jeśli szukasz pracy na produkcji albo szukasz pracowników produkcji – to dobrze trafiłeś. Pracownik produkcji to osoba biorąca...

arrow

Wiosną więcej firm poszuka pracowników dorywczych – prognozy

Wyzwaniem dla managerów HR jest rosnące zapotrzebowanie na osoby wykonujące proste, powtarzalne zadania. Zgodnie z najnowszym Wskaźnikiem Pracy...