Blog
Data publikacji: 27 września, 2023
2 minutyczytania

Minimalna krajowa – jaka będzie jej wysokość od stycznia 2024?

W 2024 roku kwota minimalnego wynagrodzenia wzrośnie dwukrotnie. Pierwsza podwyżka płacy minimalnej będzie obowiązywać od stycznia. Kolejna ma wejść w życie od 1 lipca. O ile wzrośnie poziom minimalnego wynagrodzenia w nowym roku?

Aktualna wysokość płacy minimalnej wynosi 3600 zł brutto i obowiązuje od początku lipca br. Wraz z nowym rokiem jej wysokość ulegnie podwyższeniu o 17,8% i wzrośnie do 4242 zł brutto, czyli o 642 zł. W porównaniu ze stycznie 2023 to wzrost płacy o 21,5%, czyli 752 zł.

Kolejna podwyżka w lipcu

Styczniowa podwyżka płacy minimalnej nie będzie jedyną, jaka czeka nas w 2024 roku. Od 1 lipca wysokość podstawowego wynagrodzenia ma wynosić 4300 zł brutto. W porównaniu ze stawką obowiązującą w drugim półroczu 2023 to wzrost o 700 zł.

Minimalna stawka godzinowa w 2024 r.

W nowym roku również dwukrotnie wzrośnie minimalna stawka godzinowa. W pierwszej połowie 2023 roku wynosiła 22,80 zł brutto za godzinę pracy, a w drugim półroczu wzrosła do 23,50 zł brutto.

Od 1 stycznia 2024 r. minimalne wynagrodzenie za godzinę pracy ma wzrosnąć do 27,70 zł brutto. Od lipca stawka to wzrośnie do 28,10 zł brutto.

Z czego wynika podwójna podwyżka?

Wysokość wynagrodzenia minimalnego jest corocznie ustalana przez rząd na podstawie analizy sytuacji na rynku pracy i wskaźników gospodarczych. Bezpośredni wpływ na wysokość płacy minimalnej ma wskaźnik inflacji. W sytuacji, gdy jego prognoza na nadchodzący rok wynosi więcej niż 5% wówczas następuje dwukrotny wzrost wynagrodzenia minimalnego.

Co wzrost minimalnej krajowej oznacza dla pracodawców?

Rosnący poziom wynagrodzenia minimalnego skutkuje zwiększeniem kosztów dla pracodawców. W przypadku, gdy zatrudnieni pracownicy posiadają umowy o pracę z ustalonymi niższymi wynagrodzeniami, pracodawcy są zobowiązani do podpisania aneksów umów, dostosowujących płace do poziomu minimalnego. Podwyższenie płacy minimalnej prowadzi także do wzrostu składek odprowadzanych przez właścicieli firm do ZUS, jak również zwiększa kwoty innych świadczeń, obliczanych na tej podstawie. Obejmuje to wynagrodzenie za czas przestoju, minimalne podstawy zasiłku chorobowego, maksymalną kwotę odpraw z tytułu zwolnień grupowych.

Czym jest wynagrodzenie minimalne?

Wynagrodzenie minimalne to najniższy poziom wynagrodzenia, który pracodawcy muszą wypłacać pracownikom za wykonaną przez nich pracę. Ma ono kluczowe znaczenie w redukowaniu nierówności dochodowych oraz stanowi prawne zabezpieczenie pracowników przed wykonywaniem pracy poniżej ustalonych stawek.

Co się składa na wynagrodzenie minimalne?

Składniki wynagrodzenia minimalnego w Polsce to płaca zasadnicza oraz świadczenia wynikające z umowy o pracę, które stanowią koszt dla pracodawcy.

  • Wynagrodzenie zasadnicze – minimalna kwota, jaką pracownik powinien otrzymywać za pracę w pełnym wymiarze czasu pracy.
  • Ekwiwalent za urlop – minimalna kwota, jaką pracownik powinien otrzymać za jeden dzień urlopu wypoczynkowego.
  • Składki na ubezpieczenie zdrowotne – minimalna kwota, jaką pracodawca powinien odprowadzić na ubezpieczenie zdrowotne pracownika.
  • Składki na ubezpieczenie społeczne – minimalna kwota, jaką pracodawca powinien odprowadzić na ubezpieczenie społeczne pracownika.
  • Fundusz pracy – minimalna kwota, jaką pracodawca powinien odprowadzić na Fundusz Pracy.

W przypadku zatrudnienia pracownika w niepełnym miesięcznym wymiarze czasu pracy, wysokość minimalnego wynagrodzenia jest ustalana proporcjonalnie do liczby godzin pracy, jaką pracownik ma do wykonania w danym miesiącu. Podstawą do obliczeń jest minimalne wynagrodzenie obowiązujące w danym okresie.

Digital Marketing Specialist

Podobne artykuły

arrow

Czym się różni agencja pracy tymczasowej od agencji pracy natychmiastowej?

Agencje pracy odgrywają kluczową rolę na rynku HR, łącząc pracodawców z odpowiednimi kandydatami do pracy. Dzięki swojemu doświadczeniu...

arrow

Wskaźnik Pracy Dorywczej: pod koniec roku co druga firma potrzebuje pracowników dorywczych

53% firm planuje zatrudnić pracowników dorywczych w IV kwartale br. – wynika z pierwszego Wskaźnika Pracy Dorywczej przygotowanego...