Blog
Outsourcing logistyczny a wynajem pracowników
Data publikacji: 16 maja, 2024
3 minutyczytania

Outsourcing logistyczny i wynajem pracowników na logistykę w 48h 

Outsourcing logistyczny to element strategii, której celem jest optymalizacja procesów, w tym optymalizacja kosztów zatrudnienia pracowników. Jakie są wady i zalety outsourcingu? Jakie wyzwania niesie ze sobą przekazanie pewnych funkcji zewnętrznym operatorom logistycznym? Na czym polega outsourcing logistyczny? I jaka firma zajmuje się rekrutacją pracowników na logistykę w tempie nieznanym wcześniej na polskim rynku? Czytaj dalej. 

Ten artykuł pomógł tym, którzy: 

Na każdym z etapów łańcucha dostaw pojawiają się ludzie oraz obowiązki związane ze stanowiskami, jakie obejmują. Tikrow – Agencja Pracy Natychmiastowej – oferuje wynajem i outsourcing pracowników logistycznych w 48h i pomaga obniżyć koszty utrzymania pracowników. 

Czym jest outsourcing usług logistycznych? 

Outsourcing oznacza czasowe przekazanie zadań niezbędnych do utrzymania płynności biznesowej danej firmy innym firmom. Przedsiębiorcy stosują go ze względu na oszczędności, jakie ze sobą niesie, tudzież (mniej lub bardziej wymuszoną) chęć skupienia się na podstawowej działalności firmy. 

Outsourcing usług logistycznych – niezależnie od źródła definicji, na jakie się powołamy –polega na powierzeniu szeroko pojętych zadań związanych z transportem, magazynowaniem i dystrybucją wyspecjalizowanym w tych celach firmom. A mówiąc językiem bliższym temu, co używa się w środowisku osób związanych z interesującą nas tu branżą, outsourcing w logistyce oznacza zlecanie poszczególnych elementów łańcucha dostaw podmiotom, które specjalizują się w danej dziedzinie. A przez łańcuch dostaw rozumie się elementy obejmujący cały proces realizacji zamówienia: od wytworzenia produktu, po jego dostarczenie do odbiorcy.  

Wynajem i outsourcing pracowników logistycznych w 48h to jedna ze specjalizacji Agencji Pracy Natychmiastowej Tikrow. Pracownicy na magazyn, do metkowania, pakowacze i pickerzy czy wsparcie kontroli jakości – to niektóre z funkcji, jakie Tikrow oferuje w ramach wynajmy tudzież outsourcingu pracowników w branży logistycznej. 

Definiując usługi logistyczne – o których precyzyjniej przeczytasz w kolejnym akapicie – można wskazać, że stanowią kompleksowy zestaw procesów i działań dotyczących zarządzania przepływem towarów, informacji, a także i środków pieniężnych w ramach łańcucha dostaw.  

Rodzaje outsourcingu usług logistycznych a pozyskanie personelu 

Jak było wspomniane powyżej, usługi logistyczne tudzież łańcuch dostaw (co obecnie można utożsamić) to zespół procesów, różnorodność przedsiębiorstw i ich profili działalności, które biorą udział w w jednym z kawałków wielkiego procesu: od wytworzenia produktu po jego dostarczenie. To co łączy je wszystkie to personel, który pojawiaja się na każdym etapie, a którego nierzadko brakuje w pewnych sytuacjch – o czym dowiesz się poniżej. 

Gdyby porównać różne źródła na temat tego, czym jest outsourcing logistyczny, a dokładniej – jakie elementy się nań składają, powtarzają się niżej wymienione. Każdemu z tych elementów odpowiadają odpowiednie usługi outsourcingu.  

 1. Usługi spedycyjne, spedycja, na które składają się generalnie rzecz ujmując:  szeroko pojęte planowanie i organizowanie transportu, w tym zarządzanie dokumentacją i formalnościami celno-administracyjnymi oraz monitorowanie przesyłek w czasie rzeczywistym. Pisząc bardziej precyzyjnie m.in. zaplanowanie tras przewozu, wybór pojazdu, wskazanie miejsca załadunku czy rozładunku. 
 1. Usługi transportowe – polegają na przewozie ładunku w odpowiednich dlań warunkach. Usługi transportowe są bezpośrednio związane z wyborem środka i –nazwijmy to w ten sposób – kanału komunikacji, jakim przewożony produkt ma być dostarczony. Wymienia się tutaj transport drogowy, kolejowy, lotniczy, morski, śródlądowy, kombinowany.  
 1. Usługi magazynowania i składowania – a więc usługi polegające z jednej strony na znalezieniu miejsca dla poszczególnych towarów, ale też, z drugiej strony, na zarządzaniu dostępną przestrzenią i organizowaniu jej pod kątem optymalnego wykorzystania. Odnośnie tego drugiego chodzi o m.in. przyjmowanie i wydawanie towarów, kompletację przesyłek według zamówień klientów, przeładunek i sortowanie, pakowanie, gospodarkę pojemnikami, paletami, itd.  
 1. Usługi dodatkowe – usługi, takie jak np. dodawanie instrukcji lub kart gwarancyjnych do towarów, etykietowanie, tworzenie zestawów promocyjnych, pobieranie należności od klienta itp.  

4 wyżej wymienione usługi (a bardziej precyzyjniej, grupy usług) należące do łańcucha dostaw mają swój odpowiednik w outsourcingu. Dotyczy to także podusług, jakie składają się na każdą z nich (np. outsourcing kolejowy w ramach outsourcingu usług transportwych). Jednakże jest coś, co łączy wszystkie wymienione usługi czy podułsugi.   

Interesuje Cię rekrutacja pracowników na logistykę? Zapytaj o naszą ofertę: pracownicy do branży TSL.

Jak widać, osoby, które pracują w branży logistycznej, to ogromna rzesza ludzi o bardzo różnych kompetencjach, pełniących różne role. Od stanowisk kierowniczych, przez stanowiska specjalistyczne, po pracowników szeregowych. Innymi słowy, niezbywalnym elementem każdego z elementów łańcucha dostaw jest przecież personel. Stąd wyróżnić należy outsourcing pracowniczy jako dodatkowa składowa tego, co się kryje pod pojęciem outsourcing logistyki.  

Outsourcing pracowniczy polega na  tym, że firma M (np. firma magazynowa) korzysta z pracowników firmy A (jaką jest, np. agencja pracy tymczasowej). Firma M korzysta z pracowników firmy A na takiej zasadzie, że pracownicy firmy A wykonują wskazane przez firmę M prace przez określony czas. (Proszę mieć na uwadze, że to nie to samo, co leasing pracowniczy). Co to daje? 

Jak wskazują nie tylko nasze badania, w logistyce brakuje nieustannie rąk do pracy, zwłaszcza pośród pracowników niższego szczebla. Pojawiają się wyzwania w postaci zbyt wolnej obsługi zamówień (czytaj case study WK Dzik) czy chociażby odrywaniem specjalistów od pracy (case study AJS Parts). W podobnym kontekście firmy typu Logicas czy DTS Transport postanowiły nawiązać z nami współpracę i zoptymalizować koszty zatrudnienia pracowników oraz zwiększyć produktywność.  

Wady i zalety outsourcingu logistycznego 

Zalety outsourcingu logistyki 

Ci, którzy zdecydowali się na outsourcing usług logistycznych wiedzą, jakie są zalety i wady outsourcingu logistycznego. Wśród zalet wymienia się: 

 • podniesienie wydajności dzięki możliwości skupienia się na innych aspektach działalności przedsiębiorstwa, w tym usprawnieniu dostaw i poprawie obsługi klienta (właśnie dlatego, że część funkcji logistycznych przejmuje inna firma); 
 • redukcję kosztów związanych z utrzymaniem: 
  • magazynu, 
  • pracowników (optymalizacja kosztów zatrudnienia), 
  • ponoszenia opłat związanych z wysyłką; 
 • i najmniej doceniany outsourcingowy aspekt związany z logistyką: dostęp do nowoczesnych technologii. 

Wady outsourcingu logistyki 

Poniżej znajdzeisz najczęściej wymieniane wady w ramach przekazywania pewnych funkcji na rzecz innego dostawcy usług logistycznych oraz ich wpływ na efektywność procesów logistycznych: 

 • utrata kontroli nad procesami i uzależnienie ich realizacji od dostawcy zewnętrznego. Trzeba bowiem liczyć się z tym, że takie przeniesienie funkcji na zewnątrz może wpłynąć negatywnie na jakość świadczonych usług. Powierzając procesy logistyczne partnerowi, nie ma się bezpośredniego wpływu na podejmowane decyzje. Warto więc zadbać o odpowiednie zapisy w umowie oraz o odpowiednie warunki do monitorowania partnera, które zabezpieczą interesy firmie zlecającej, np. outsourcing magazynowania; 
 • czasem może zdażyć się, że outsourcer zawodzi, a wtedy pojawia się ryzyko: 
  • wzrostu kosztów procesów związanych z działalnością firmy zlecającej –wzrostem obsługi logistycznej, kosztów operacyjnych itd.  
  • obniżenia jakości usług własnych (tych nie outsourcowanych). To drugie często występuje na początkowych etapach przekazania firmom outsourcingowym danych funkcji; 
 • zagrożenie związane z udostępnianiem (niekoniecznie wprost i explicite) informacji firmie zewnętrznej. I nie dotyczy to tylko firm logistycznych, ale jest pewnym wyzwaniem w kontekście outsourcingu w ogóle. Wiadomo, że umowa ma służyć zabezpieczeniu interesów stron, natomiast w drodze komunikowania się, gdzie pojawiają się oczekiwania czy wyzwania, dochodzi niechybnie do wymiany informacji, które można uznać za poufne.  
   

Jeśli outsourcing personelu do branży logistycznej w 48h to tylko Tikrow 

Już wiesz, że outsourcing logistyczny to proces, a jego składowe to różnorodne przedsiębiorstwa, a przede wszystkim – tysiące osób, które biorą udział w łańcuchu dostaw. W części poświęconej wadom i zaletom zarysowaliśmy, co należy wziąć pod uwagę i co jest przedmiotem troski, gdy firmy decydują się na outsourcing logistyki. Niezależnie, czy mowa o wynajmowaniu sprzętu magazynowego, przestrzeni magazynowej czy wynajmu pracowników magazynowych – wiesz, że mowa o jakiejś formie tego, co się kryje pod pojęciem outosourcing usług logistycznych

W przypadku poszukiwania usług leasingu czy outsourcingu pracowników logistycznych w 48h (w polskim Kodeksie pracy outsourcing pracowników nazywany jest leasingiem pracowników), kierunek jest jeden: Tikrow. 

Podobne artykuły

arrow
Jak wyrobić książeczkę sanepidowską

Jak ją wyrobić? W jakich zawodach potrzebna jest książeczka sanepidowska?

Wpisałeś w Google jak wyrobić książeczkę sanepidowską lub inne zagadnienie z nią związane to dobrze trafiłeś. Książeczka sanepidowska,...

arrow
aplikacja do szukania pracy

Aplikacja do szukania pracy z wypłatą w 15 minut

Wysyłanie CV, czekanie na odpowiedź od rekrutera, udział w rozmowach kwalifikacyjnych – szukanie pracy etatowej, szukanie pracy dodatkowej,...

arrow

Praca natychmiastowa, czyli jaka? Poznaj zasady

Praca natychmiastowa to nowoczesna forma pracy dorywczej. Wykonywana w formie tzw. dniówek z wypłatą w ciągu 24h od...