Blog

Ostatnia aktualizcja: 24 maja, 2023
5 minutczytania

Magazynier – wymagania, obowiązki, zarobki

Praca jako magazynier może być satysfakcjonującym wyborem zawodowym dla wielu osób. Przede wszystkim dla tych, które cenią pracę w dynamicznym środowisku, organizację oraz pracę zespołową. Może również stanowić początek kariery w branży logistycznej. Dowiedz się, na czym dokładnie polega praca magazyniera.

Umiejętności przydatne w pracy magazyniera

Magazynier to niezwykle istotna rola w dziedzinie logistyki i zarządzania zapasami. Odpowiedzialność za skuteczne funkcjonowanie magazynu oraz utrzymanie prawidłowych stanów magazynowych spoczywa na barkach magazyniera. Praca na tym stanowisku może być wymagająca, ale także satysfakcjonująca dla osób zainteresowanych pracą w dynamicznym i zorganizowanym środowisku. Poniżej kilka przykładów umiejętności, które warto posiadać chcą pracować na tym stanowisku.

 • Organizacja i planowanie. Magazynierzy muszą być w stanie skutecznie organizować przestrzeń magazynową, zarządzać zapasami, planować i koordynować przyjmowanie, przechowywanie oraz wydawanie towarów. Umiejętność tworzenia systemów etykietowania i segregowania produktów jest również kluczowa.
 • Fizyczna sprawność. Praca magazyniera często wiąże się z podnoszeniem i przenoszeniem ciężkich przedmiotów. Ważne jest, aby być w dobrej kondycji fizycznej i mieć umiejętność prawidłowego podnoszenia i manipulowania przedmiotami, aby uniknąć kontuzji.
 • Komunikacja. Magazynierzy często współpracują z innymi członkami zespołu, kierownikami i dostawcami. Umiejętność skutecznej komunikacji, zarówno werbalnej, jak i pisemnej, jest niezbędna do zapewnienia płynnego przepływu informacji i efektywnej pracy zespołowej.
 • Dokładność i dbałość o szczegóły. W pracy magazynowej dokładność jest kluczowa. Magazynierzy muszą być w stanie dokładnie identyfikować, liczyć i sprawdzać produkty, aby uniknąć błędów, pomyłek i strat.
 • Znajomość zasad bezpieczeństwa. Praca w magazynie wiąże się z różnymi zagrożeniami, takimi jak upadek przedmiotów, kontakty z substancjami niebezpiecznymi czy potencjalne obrażenia ciała. Magazynierzy muszą być świadomi zasad bezpieczeństwa, stosować odpowiednie środki ochrony osobistej i działać zgodnie z przepisami i procedurami bezpieczeństwa obowiązującymi w danej firmie.

Wymagania i obowiązki na stanowisku magazyniera

Wymagania i obowiązki na stanowisku magazyniera mogą się różnić w zależności od konkretnego miejsca pracy i branży. Poniżej przedstawiamy ogólne wymagania i obowiązki typowe dla tej roli.

Wymagania:

 • Wykształcenie. Zazwyczaj nie jest wymagane wyższe wykształcenie, ale posiadanie średniego wykształcenia może być preferowane. Często ważniejsze jest doświadczenie lub kwalifikacje zawodowe związane z magazynowaniem i logistyką.
 • Obsługa urządzeń i technologii. Znajomość i umiejętność obsługi różnych urządzeń magazynowych, takich jak wózki widłowe, podnośniki, skanery kodów kreskowych, systemy zarządzania magazynem, może okazać się bardzo przydatna w efektywnym wykonywaniu zadań na magazynie.
 • Zdolności komputerowe. Znajomość podstawowych narzędzi komputerowych, takich jak arkusze kalkulacyjne i oprogramowanie zarządzania magazynem, może być wymagana. Umiejętność nauki obsługi specyficznych systemów informatycznych związanych z danym magazynem również może być potrzebna.
 • Punktualność i terminowość: Magazynierzy często muszą pracować zgodnie z ustalonym harmonogramem, obsługiwać terminowe dostawy i wysyłki oraz zapewniać, że towar jest dostępny w odpowiednim czasie. Punktualność i terminowość są ważne w pracy magazyniera.

Obowiązki:

 • Przyjmowanie i wydawanie towarów. Magazynierzy są odpowiedzialni za sprawne przyjmowanie i wydawanie towarów zgodnie z ustalonymi procedurami i dokumentacją.
 • Przechowywanie i organizacja towarów. Magazynierzy muszą skutecznie organizować przestrzeń magazynową, umieszczając produkty w odpowiednich miejscach i tworząc system etykietowania i segregowania.
 • Kompletacja zamówień. Magazynierzy muszą przygotowywać zamówienia klientów, kompletując produkty zgodnie z zamówieniem i dbając o dokładność i kompletność.
 • Kontrola stanów magazynowych. Monitorowanie stanów magazynowych, wykonywanie inwentaryzacji i raportowanie wszelkich braków lub nadmiarów jest również częścią obowiązków magazyniera.
 • Obsługa dokumentacji. Przygotowywanie i utrzymywanie dokumentacji związanej z przyjęciem, wydaniem i przechowywaniem towarów, takich jak karty składowe, listy przewozowe, etykiety, itp.
 • Przestrzeganie zasad bezpieczeństwa. Magazynierzy są odpowiedzialni za przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, w tym stosowanie odpowiednich środków ochrony osobistej i dbanie o porządek w magazynie.

Praca na stanowisku magazyniera – potrzebne uprawnienia

Praca na stanowisku magazyniera może wymagać posiadania pewnych uprawnień w zależności od specyfiki magazynu, danej branży i rodzaju wykonywanych zadań. Przy szukaniu pracy na stanowisku magazyniera zawsze warto sprawdzić konkretne wymagania danego pracodawcy i upewnić się, że spełniamy potrzebne kwalifikacje i posiadamy niezbędne uprawnienia. Oto kilka przykładów potencjalnych uprawnień, które mogą być wymagane:

 • Prawo jazdy kategorii B. Jeśli praca magazyniera wymaga obsługi wózków widłowych lub innych pojazdów magazynowych, może być wymagane posiadanie ważnego prawa jazdy kategorii B.
 • Uprawnienia na wózki widłowe. Jeśli praca magazyniera polega na obsłudze wózków widłowych, mogą być wymagane specjalne uprawnienia w postaci certyfikatów operatora wózka widłowego. Uprawnienia te mogą być uzyskiwane poprzez ukończenie odpowiedniego szkolenia i zdanie egzaminu praktycznego.
 • Uprawnienia na podnośniki. W niektórych magazynach, gdzie wykorzystywane są podnośniki lub podesty ruchome, mogą być wymagane odpowiednie uprawnienia do obsługi tych urządzeń. Uprawnienia takie można uzyskać po ukończeniu szkolenia i zdaniu egzaminu.

Warto pamiętać, że wymagane uprawnienia mogą się różnić w zależności od kraju, przepisów lokalnych i specyfiki danej branży.

Praca magazynier a badania lekarskie

W niektórych sektorach, praca na stanowisku magazyniera może wymagać badania sanitarno-epidemiologicznego przed rozpoczęciem pracy lub regularnych badań profilaktycznych w określonych odstępach czasu. Celem tych badań jest identyfikacja potencjalnych zagrożeń zdrowotnych, takich jak choroby zakaźne, które mogą wpływać na pracowników lub na jakość przechowywanych na magazynie produktów. Poniżej przedstawiamy ogólne sytuacje, w których może być wymagane posiadanie aktualnych badań sanepidowskich przez magazyniera:

 • Praca w branży spożywczej. W przypadku magazynów przechowujących i obsługujących produkty spożywcze, takie jak żywność lub napoje, często obowiązują rygorystyczne wymagania sanitarno-epidemiologiczne. Magazynierzy pracujący w tej branży mogą być zobowiązani do regularnych badań sanepidowskich w celu potwierdzenia, że są zdrowi i spełniają określone standardy sanitarno-higieniczne.
 • Praca w branży farmaceutycznej. Magazyny farmaceutyczne przechowują i obsługują produkty lecznicze, które są regulowane pod kątem bezpieczeństwa i higieny. W związku z tym, magazynierzy pracujący w branży farmaceutycznej mogą być również zobowiązani do regularnych badań sanepidowskich w celu zapewnienia, że są zdrowi i spełniają wymogi dotyczące higieny osobistej.
 • Zasady wewnętrzne firmy. Ponadto, niektóre firmy mogą mieć własne zasady i procedury dotyczące badań sanepidowskich dla swoich pracowników, niezależnie od branży, w której działają. Mogą to być dodatkowe środki zapewnienia bezpieczeństwa i higieny w miejscu pracy.

Stawka godzinowa dla magazyniera

Przy określaniu stawki godzinowej dla magazyniera należy wziąć pod uwagę między innymi lokalne uwarunkowania rynkowe, czy konkurencyjność branży. Dlatego zawsze warto sprawdzić aktualne informacje dotyczące wynagrodzeń w konkretnym regionie i branży, aby mieć bardziej precyzyjne wyobrażenie o stawce godzinowej dla magazyniera. Również umiejętności dodatkowe, posiadane certyfikaty (np. obsługa wózków widłowych) oraz dodatkowe odpowiedzialności mogą wpływać na wysokość stawki godzinowej dla magazyniera.

Oferty zleceń pracy dla magazynierów bez dodatkowych uprawnień dostępne w aplikacji Tikrow zaczynają się od 28 zł netto, czyli na rękę. Jest to kwota jaką mogą zarobić osoby posiadające status studenta. Dla magazynierów z uprawnieniami pozwalającymi na obsługę wózków widłowych czy posiadającymi aktualne orzeczenie sanepidu stawki za godzinę pracy wynoszą od 29 zł do nawet 36 zł netto za godzinę pracy. Wszystkie wypłaty są realizowane w 24h od zakończenia zlecenia.

Sprawdź oferty pracy na stanowisko magazyniera w aplikacji Tikrow

Jakie wykształcenie powinien posiadać magazynier?

Magazynier niekoniecznie musi posiadać wyższe wykształcenie, często wystarcza średnie wykształcenie. Jednakże w niektórych przypadkach, szczególnie w większych i bardziej zaawansowanych magazynach, pracodawcy mogą preferować kandydatów z określonym wykształceniem lub kwalifikacjami zawodowymi związanymi z magazynowaniem i logistyką. Oto kilka przykładów możliwych ścieżek edukacyjnych i kwalifikacji związanych z pracą magazyniera:

 • Średnie wykształcenie. Magazynier może zazwyczaj rozpocząć pracę na tym stanowisku posiadając średnie wykształcenie, które jest wystarczające dla większości podstawowych obowiązków w magazynie.
 • Kursy magazynowe. Istnieją kursy i szkolenia zawodowe związane z magazynowaniem, logistyką i zarządzaniem zapasami, które mogą zwiększyć kwalifikacje magazyniera i poprawić jego szanse na zatrudnienie. Takie kursy mogą obejmować zagadnienia dotyczące organizacji magazynu, obsługi urządzeń magazynowych, kontroli stanów magazynowych, itp.
 • Technikum logistyczne. Ukończenie technikum logistycznego lub innych szkół średnich o profilu logistycznym może zwiększyć szanse na zatrudnienie jako magazynier. Tego rodzaju edukacja dostarcza wiedzy z zakresu logistyki, zarządzania magazynem i transportem.
 • Certyfikaty operatora wózka widłowego. Jeśli praca magazyniera wymaga obsługi wózków widłowych, posiadanie certyfikatu operatora wózka widłowego może być wymagane lub mile widziane. Tego rodzaju certyfikat można uzyskać po ukończeniu odpowiedniego kursu i zdaniu egzaminu praktycznego.

Warto jednak pamiętać, że wykształcenie nie jest jedynym kryterium, a doświadczenie praktyczne, umiejętności techniczne i zdolności organizacyjne są równie istotne w pracy magazyniera. Przy poszukiwaniu pracy magazyniera zawsze warto sprawdzić konkretne wymagania pracodawcy i dostosować swoje umiejętności oraz kwalifikacje do oczekiwań rynku pracy.

Plusy pracy na stanowisku magazyniera

Praca na stanowisku magazyniera ma wiele plusów i może być satysfakcjonującym wyborem zawodowym dla wielu osób. Po pierwsze, praca ta jest zwykle różnorodna i dynamiczna. Można być odpowiedzialnym za przyjmowanie, kompletowanie, pakowanie i wysyłanie towarów, zarządzanie stanami magazynowymi, obsługę urządzeń magazynowych, koordynowanie dostaw i wiele innych. Ta różnorodność zadań sprawia, że praca na stanowisku magazyniera jest interesująca i daje możliwość rozwijania różnorodnych umiejętności.

Po drugie, praca na stanowisku magazyniera może stanowić początek kariery w branży logistycznej. Zdobycie doświadczenia i umiejętności w obszarze magazynowania może otworzyć drzwi do późniejszego podjęcia pracy na stanowiskach takich jak magazynowy specjalista, koordynator logistyki czy menedżer magazynu. Istnieje wiele możliwości rozwoju zawodowego dla osób z doświadczeniem w magazynowaniu.

Po trzecie, wiele branż, takich jak e-commerce, produkcja czy dystrybucja, wymaga wykwalifikowanych magazynierów. To oznacza, że na rynku pracy istnieje popyt na specjalistów od magazynowania, co może zapewnić większą płynność zatrudnienia i większe szanse na znalezienie pracy.

Dodatkowo, wiele miejsc pracy na stanowisku magazyniera oferuje elastyczne godziny pracy, co może być korzystne dla osób poszukujących pracy w niepełnym wymiarze godzin lub potrzebujących dostosować grafik do innych zobowiązań, takich jak nauka, czy realizacja pasji.

Praca na stanowisku magazyniera ma wiele korzyści, zarówno w kontekście rozwoju zawodowego, jak i satysfakcji z wykonywanych zadań. Jednak jak w każdej pracy, istnieją również wyzwania, takie jak praca w różnych warunkach środowiskowych czy fizyczne wymagania. Ważne jest, aby ocenić swoje umiejętności, preferencje i cele zawodowe przed podjęciem decyzji o pracy na stanowisku magazyniera.

Digital Marketing Specialist

Podobne artykuły

arrow

Raport: Trendy rynku pracy dorywczej 2023. #PracaNatychmiastowa

Poznaj oczekiwania i potrzeby pracowników dorywczych. Przeczytaj o wyzwaniach przed jakimi stają pracodawcy w Polsce.

arrow

5 korzyści z wykonywania pracy dorywczej  

Praca dorywcza to bez wątpienia praktyczny sposób na zarabianie pieniędzy. Mogą ją wykonywać osoby, które z różnych względów...

arrow

5 korzyści z zatrudniania pracowników dorywczych  

Korzystanie z pracowników dorywczych czy natychmiastowych, którzy realnie wspierają czasowe potrzeby pracodawców bez obciążania pracujących…