Blog
Data publikacji: 5 lipca, 2024
3 minuty czytania

W wakacje firmy zwiększą zatrudnienie pracowników tymczasowych. Najbardziej potrzebuje ich branża logistyczna.

Jak wynika z najnowszej odsłony przygotowywanego przez Tikrow Wskaźnika Pracy Dorywczej na III kwartał b.r. po wsparcie pracowników tymczasowych sięgnie 61% polskich przedsiębiorstw. To o 1 p.p. więcej niż trzy miesiące temu. 

Największe zainteresowanie zatrudnieniem pracowników dorywczych wyraziła branża logistyczna – dokładnie 2/3 przedsiębiorstw z tego sektora (66%), o 6.p.p. więcej niż w II kw., planuje wspomóc się pracą tymczasową w takim samym lub większym stopniu. Wyższe niż przed trzema miesiącami zapotrzebowanie na pracowników dorywczych zgłosiło z kolei 27% firm – wcześniej było ich 21%. Potrzeby w tym zakresie rosną, jednak problematyczne może być ich spełnienie w obliczu liczby osób planującej podjęcie pracy dorywczej w tym kwartale.

Handel: największy wzrost nowych „dniówek” 

Największy przyrost w planowanym korzystaniu ze wsparcia pracy dorywczej odnotowaliśmy w branży handlowej. Dziś zatrudnić pracowników tymczasowych chce 62% tego typu przedsiębiorstw – w ostatniej edycji wskaźnika zamiar taki zgłaszała dokładnie połowa firm handlowych, co daje wzrost o 12 p.p. To właśnie sektor handlowy okazał się tym, który planuje w największym stopniu podnieść liczbę współpracujących z nim pracowników dorywczych. Blisko co trzecia (32%) firma z tej branży zwiększy ich zatrudnienie. Dla logistyki odsetek ten wyniósł 28%, w przypadku branży produkcyjnej był równy 21%.

Wyraźnie wyższe zapotrzebowanie handlu na pracę dorywczą jest zrozumiałe w tym kwartale, biorąc pod uwagę sezon wakacyjny i personalne niedobory w sklepach. Zwłaszcza tych zlokalizowanych w popularnych miejscowościach turystycznych, gdzie klientów nierzadko przybywa „lawinowo” a stała kadra nie jest w stanie poradzić sobie ze zwiększonym ruchem. Ogólnie, odsetek firm, które zamierzają sięgnąć po większą liczbę pracowników tymczasowych jest w tej edycji wskaźnika dość wysoki, co wynika zapewne również z faktu, iż mamy do czynienia z sezonem urlopowym – tłumaczy Krzysztof Trębski, członek zarządu Tikrow.

Produkcja w mniejszej potrzebie

W przypadku branży produkcyjnej zapotrzebowanie na pracę tymczasową spadło względem poprzedniej edycji wskaźnika, choć wciąż pozostaje na dość wysokim poziomie. Zatrudnienie pracowników dorywczych planuje w tym kwartale 56% firm z tego sektora – poprzednio było ich 66%.

Według Wskaźnika Pracy Dorywczej Q3 mniej pracowników dorywczych niż dotychczas planuje zatrudnić jedynie 11%, zaś 18% przyznało, że w ogóle nie planuje sięgać po tego rodzaju wsparcie. 

Motywacje? Koszty i sezonowość 

Głównym czynnikiem decydującym o poszukiwaniu pracowników tymczasowych ponownie okazały się koszty – wskazało na nie 41% firm. W drugiej kolejności przedsiębiorstwa tłumaczyły potrzebę wsparcia z ich strony sezonowym wzrostem zamówień (36%). Dla 34% firm taka strategia personalna wynika z trudności w pozyskaniu pracowników fizycznych lub niewymagających specjalistycznych kompetencji, zaś 32% respondentów zwróciło tu uwagę na trudności związane z absencją pracowników. Warto również dodać, że jedna na pięć firm zaprosi do siebie pracowników tymczasowych uzasadniając tą decyzję chęcią wypróbowania elastycznego modelu zatrudnienia.

Spodziewamy się, że przedsiębiorstw testujących tą formę zatrudniania będzie przybywać. Nie tylko ze względu na problemy z niedoborami kadrowymi, ale również dlatego, że społeczność pracowników chcących pracować elastycznie nieustannie rośnie a przez to więcej firm, również w obszarach, gdzie praca dorywcza nie była tak popularna, ma szansę sprawdzić realny potencjał takiego wsparcia – dodaje Krzysztof Trębski z Tikrow.

Studenci główną siłą 

W jakim stopniu na oczekiwania i potrzeby przedsiębiorstw odpowiedzą jednak sami pracownicy tymczasowi? W III kwartale 2024 roku zleceń pracy dodatkowej zamierza poszukać 16% respondentów – to spadek o 1 p.p. w stosunku do ostatniej odsłony Wskaźnika Pracy Dorywczej. Takich planów nie ma 62% badanych, zaś 22% pozostaje niezdecydowana w tej kwestii, zaznaczając odpowiedź „trudno powiedzieć”. 

Na zlecenia pracy dorywczej w zdecydowanej większości odpowiadać będą uczniowie lub studenci w wieku od 18 do 24 lat. Aż 43% badanych w grupie o takim statusie zawodowym wyraziło chęć poszukania pracy tymczasowej, podobnie jak 41% odpowiadających z tej właśnie kategorii wiekowej. W przypadku osób w wieku od 25 do 34 lat chęć podjęcia się realizacji tzw. „dniówek” wyraziła jedna czwarta ankietowanych. Zleceń poszuka również blisko co trzecia osoba bezrobotna (30%). Wśród osób zatrudnionych na umowę o pracę zidentyfikowaliśmy 18% tych, którzy zamierzają dorobić za pośrednictwem zleceń pracy dorywczej. Zauważyliśmy także wyraźny związek liczebności gospodarstw domowych z zainteresowaniem zleceniami – jeśli zamieszkiwało je 5 i więcej osób, chętnych do pracy tymczasowej było 30% – gdy zaś liczyło ono 2 osoby – 12%, 3 – 19%. 

Decyzję o realizacji zleceń pracy tymczasowej najczęściej determinuje potrzeba pozyskania pieniędzy na dodatkowe wydatki (57%) oraz wysokie ceny i koszty utrzymania (42%). – Zauważmy też, że niemal dla co czwartej osoby istotne jest tutaj pozyskanie doświadczenia zawodowego w różnych branżach i na różnych stanowiskach, zaś w grupie wiekowej 18-24 na ten aspekt zwraca uwagę aż 40% respondentów i jest to dla tych badanych powód istotniejszy niż potrzeba zmierzenia się z wysokimi cenami codziennego życia.

Dowodzi to istnienia silnego trendu tzw. multiworkingu, zgodnie z którym pracownicy tymczasowi zdobywają dzięki zleceniom wielobranżowe doświadczenia i sprawniej poruszają się na rynku pracy. Ponadto, nasza społeczność liczy już ćwierć miliona osób i sądzę, że w dużym stopniu odpowie na zapotrzebowanie na pracę tymczasową w konfrontacji do względnie niedużej, ogólnej liczby osób planujących podjąć się tego typu pracy w tym kwartale – stwierdza Krzysztof Trębski z Tikrow.

Ciekawy, a zarazem nieco zaskakujący wniosek związany jest z motywacjami do wykonywania pracy dorywczej zależnie od miejsca zamieszkania. Jak się okazuje, wysokie ceny i koszty codziennego życia oraz utrzymania są kluczowym powodem realizowania zleceń pracy tymczasowej dla aż 59% osób zamieszkujących średnie miasta (od 20 do 99 tys. mieszkańców). W przypadku dużych miast (od 100 do 500 tys.) odpowiedź ta zyskała mniej, bo 51% głosów, zaś w kategorii wielkich miast (powyżej 500 tys.) jeszcze mniej, gdyż 46%.

***

Wskaźnik Pracy Dorywczej za III kwartał 2024 r. to trzecia edycja narzędzia analitycznego przygotowanego przez Tikrow, właściciela aplikacji z ofertami pracy natychmiastowej oraz pracownikami natychmiastowymi. Jego głównym celem jest szybkie badanie, ile firm planuje wspierać się w danym okresie pracownikami dorywczymi, realizowane w trybie kwartalnym na reprezentatywnej próbie przedsiębiorstw logistycznych, produkcyjnych i handlowych. Dodatkowo, badanie uwzględnia perspektywę pracowników i pokazuje, jak wielu Polaków zamierza pracy dorywczej poszukiwać.   

Badanie pracowników przeprowadzone na panelu Ariadna na ogólnopolskiej próbie liczącej N=1132 osób. Kwoty dobrane wg reprezentacji w populacji Polaków w wieku 18 lat i więcej dla płci, wieku i wielkości miejscowości zamieszkania Termin realizacji: 21 – 24 czerwca 2024. Metoda: CAWI. 

Badanie pracodawców przeprowadzone na panelu Ariadna na ogólnopolskiej próbie liczącej N=207 osób aktywnych zawodowo na kierowniczych stanowiskach. Termin realizacji: 20 – 25 czerwca 2024. Metoda: CAWI. 

Tikrow to agencja pracy natychmiastowej, dzięki której pracę i pracownika można znaleźć z dnia na dzień. W prostej i intuicyjnej aplikacji, firmy mierzące się z problemem braku kadry, zyskują dostęp do bazy ponad 250 tys. potencjalnych pracowników. Z kolei osoby poszukujące pracy dorywczej, mogą szybko znaleźć zlecenie na konkretny dzień, tzw. dniówkę, w dogodnym miejscu i z określonym wynagrodzeniem, bez rekrutacji i długoterminowych zobowiązań. Sukces konceptu potwierdza fakt, że w przypadku ponad 85% zadań zleconych na platformie Tikrow, firmy znalazły pracowników w ciągu 24 godzin. 

W aplikacji Tikrow dniówki publikuje ponad 200 firm reprezentujących różne branże, m.in. retail, produkcję, logistykę, HoReCa czy administrację. Wśród nich są m.in. Maxi Zoo, Biedronka, ACTION, Decathlon, Pandora, Van Graff, Kross, Media Markt, Homla, Komfort czy Logicas.

Z Tikrow zarządzanie dodatkowymi osobami lub znalezienie dorywczej pracy jest tak proste jak zamówienie Ubera. Wchodzimy do aplikacji, wykonujemy trzy kliknięcia i mamy zarezerwowanego pracownika lub dniówkę. Szybko i wygodnie, bez rekrutacji i ukrytych kosztów.

Więcej informacji o Tikrow: www.tikrow.com.

Kontakt dla mediów:

Artur Kosior
PR Manager
605 261 691
artur.kosior@tikrow.com

Podobne artykuły

arrow

Blisko ¾ firm zauważa spadek obrotów spowodowany brakiem pracowników szeregowych

Nie tylko spodziewane podwyżki cen prądu, wzrost płacy minimalnej, wciąż rosnąca inflacja czy trudności sektora logistyczno-transportowego składają się na bardzo wymagającą...

arrow

Pracownicy stawiają na różnorodność i „testowanie” wielu ról

Jak wynika z najnowszego badania firmy Tikrow, jednym z najbardziej widocznych trendów rynku pracy staje się dywersyfikowanie ról i...

arrow
Trendy rynku pracy dorywczej

Raport: Trendy rynku pracy dorywczej 2023. #PracaNatychmiastowa

Poznaj oczekiwania i potrzeby pracowników dorywczych. Przeczytaj o wyzwaniach przed jakimi stają pracodawcy w Polsce.