Współpraca

UMOWA RAMOWA

Określenie potrzeb klienta - stworzenie zadań

Do każdego zadania. Określenie wymagań oraz kwalifikacji

Przypisanie dostępów odpowiadających strukturze organizacyjnej Klienta.

WDROŻENIE - UMOWA PODPISANA

Dostarczenie loginów wraz z hasłami

Przeprowadzenie szkolenia kadry Klienta.

Przekazanie manuala użytkownika.

START

Pierwsze zadanie z minimum 10 dniowym wyprzedzeniem

Ocena po każdym zakończonym zadaniu

» Pomagamy Ukrainie – Pracodawco daj pracę