W Tikrow Twoje zdrowie i bezpieczeństwo są naszym priorytetem.

Aby zachować ciągłość funkcjonowania w czasie pandemii, w nietypowych, trudnych okolicznościach, uczulamy naszych partnerów na kwestie bezpieczeństwa i higieny pracy. Monitorujemy wytyczne instytucji medycznych i władz rządowych. Dokładamy starań, żeby pomóc osobom poszukającym dorywczych zajęć sprostać temu wyzwaniu przez rzetelną informację.

COVID-19 (koronawirus) jest infekcją dróg oddechowych, która rozprzestrzenia się drogą kropelkową. Objawy, które występują przy chorobie to: gorączka, suchy kaszel i trudności w oddychaniu. Wyżej wymienione objawy mogą pojawić się w ciągu 14 dni i w większości wypadków są łagodne. Należy jednak zawsze zachowywać szczególną ostrożność, stosując zabezpieczenia przed zarażeniem jak przy innych chorobach przenoszonych drogą kropelkową, np. przy grypie sezonowej.

INSTRUKCJA WYKONYWANIA ZADAŃ W SYTUACJI ZAGROŻENIA ZAKAŻENIEM KORONAWIRUSEM (COVID-19)

Apelujemy o rozwagę i przestrzeganie bezpiecznych zachowań podczas wykonywania czynności służbowych. Jeśli realizujesz Zadanie w grupie, w bezpośrednim kontakcie z innymi, pamiętaj o zachowaniu szczególnej ostrożności!

Poniżej wskazujemy metody zapobiegania zakażeniu zalecane przez Ministerstwo Zdrowia:

  • Myj ręce regularnie, mydłem i wodą, ewentualnie płynami na bazie alkoholu, przez co najmniej 20 sekund
  • Zachowaj bezpieczną odległość od innych osób, o ile to tylko możliwe, co najmniej 1 metr
  • Unikaj dotykania oczu, nosa i ust
  • Chroń innych podczas kaszlu i kichania zakrywając usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką (chusteczkę wyrzuć do kosza)
  • Jeśli masz gorączkę, kaszel, trudności w oddychaniu, niezwłocznie zasięgnij pomocy lekarza.

Ponadto

  • Zastosuj się do przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy bezpośredniego pracodawcy oraz zastosuj się do wydawanych w tym zakresie poleceń i wskazówek przełożonych, w tym w zakresie zasad prewencji antywirusowej i nieinwazyjnego badania temperatury ciała przed rozpoczęciem Zadania
  • Nie rozpowszechniaj niesprawdzonych informacji o koronawirusie - nieprawdziwe wiadomości w konsekwencji mogą zaszkodzić zdrowiu i życiu

W sytuacji, gdy istnieje ryzyko zarażenia, zachowaj szczególną ostrożność i postępuj zgodnie z poniższymi zasadami.

  • Zostań w domu, jeśli myślisz, że mogłaś/eś zarazić się koronawirusem i niezwłocznie podejmij kroki rekomendowane przez właściwe służby (jak postępować w sytuacji wątpliwości podejrzenia koronawirusa dowiesz się dzwoniąc pod nr infolinii NFZ 800 190 590)
  • Zostań w domu i nie spotykaj się z innymi ludźmi przez 14 dni, jeśli dzielisz dom z kimś, kto ma objawy koronawirusa (wysoka gorączka, kaszel, trudności w oddychaniu)
  • Regularnie czyść i dezynfekuj dotykane przedmioty i powierzchnie za pomocą zwykłych środków czyszczących, aby zmniejszyć ryzyko przeniesienia infekcji na inne osoby.

Tikrow będzie aktualizował swoją politykę bezpieczeństwa w miarę potrzeb i rozwoju sytuacji.

» робота – щоденні виплати