W Tikrow zdrowie i bezpieczeństwo w Twoim zakładzie pracy są naszym priorytetem.

Aby zachować ciągłość funkcjonowania w czasie pandemii, w nietypowych, trudnych okolicznościach, uczulamy naszych partnerów na kwestie bezpieczeństwa i higieny pracy. Monitorujemy wytyczne instytucji medycznych i władz rządowych. Dokładamy starań, żeby pomóc osobom poszukającym dorywczych zajęć sprostać temu wyzwaniu przez rzetelną informację.

Dobrą praktyką dla pracodawców jest:

  • informować wszystkich na bieżąco o działaniach podejmowanych w celu zmniejszenia ryzyka narażenia w miejscu pracy
  • upewnić się, że pracownicy, w tym partnerzy, należący do grupy szczególnie narażonej ściśle przestrzegają wskazówek dotyczących bezpieczeństwa
  • upewnić się, że menedżerowie wiedzą, jak wykryć objawy koronawirusa (COVID-19) i znają procedury, na przykład na wypadek, gdyby ktoś w miejscu pracy został potencjalnie zainfekowany
  • upewnić się, że są miejsca do mycia rąk mydłem i ciepłą wodą, bądź płynem dezynfekującym na bazie alkoholu oraz możliwość mycia ich regularnie
  • wyposażyć pracowników, w tym partnerów, w środki ochrony antywirusowej (np. rękawiczki), zapewnić im środki dezynfekujące i chusteczki higieniczne oraz zachęcić ich do korzystania z nich
  • określić zasady prewencji antywirusowej w zakładzie pracy
  • upewnić się, że wszystkie dane i numery kontaktowe niezbędne w nagłych wypadkach są aktualne

Więcej na stronie https://www.gov.pl/web/koronawirus

» Pomagamy Ukrainie – Pracodawco daj pracę